Groeiende onderneming? 3 Tips om het in goede banen te leiden

Groeiende onderneming? 3 Tips om het in goede banen te leiden

Een groeiende onderneming is natuurlijk nooit slecht nieuws: het betekent dat het goed gaat, de omzet toeneemt en je dus meer mensen nodig hebt om het werk te kunnen blijven doen. 

Groei van een onderneming zorgt echter ook voor lastige zaken die je moet oplossen. Hoe zorg je ervoor dat de werkprocessen soepel verlopen, hoe zorg je dat iedereen tevreden blijft, de financiën op orde zijn en hoe zorg je er bovendien voor dat iedereen zich veilig voelt op de werkplek?

Het zijn knelpunten waar je als ondernemer mee te maken krijgt en die je goed en op tijd moet aanpakken. Wij geven je daarom drie tips om kenmerken van een groeiende onderneming op de juiste manier aan te pakken.

Bedrijfsveiligheid

Hoe groter een onderneming, hoe meer risico’s er ontstaan omtrent de bedrijfsveiligheid. Wat doe je bijvoorbeeld bij brand, of wanneer iemand onwel wordt? In sommige werkvelden is het terrein van het bedrijf enorm. Dat kan invloed hebben op het overzicht dat je hebt en ook van invloed zijn op de bedrijfsveiligheid.

Het is belangrijk om hier constant mee bezig te zijn, ook al voelt het vaak als iets “dat wel goed gaat”. Het gaat namelijk goed zo lang het goed gaat, maar als er een keer een incident plaatsvindt moet er wel goed gereageerd kunnen worden.

Er bestaat software waarmee bedrijfsveiligheid eenvoudig geregeld kan worden. Daarnaast is het belangrijk om voldoende werknemers een BHV-cursus en/of EHBO-cursus te laten volgen. Zij kunnen bij een incident optreden en de veiligheid van alle medewerkers en eventuele bezoekers waarborgen.

Werkwijze: agile werken

Scrum is een werkwijze binnen het agile werken die het werkproces structureert en versnelt. Bij scrum ben je erg klantgericht bezig, waarbij je in korte zogeheten sprints aan projecten werkt. Na afloop van iedere sprint heb je een tastbaar doel bereikt. Dat kan een eindproduct zijn of een tussenproduct.

Je werkt bij deze sprints in kleine teams waarin iedereen een eigen rol heeft. De ervaring leert dat scrum erg effectief is om de focus te behouden, doelgericht te werk te gaan en producten of diensten van een goede kwaliteit af te leveren aan de klant.

Scrum kun je leren bij een cursus, bijvoorbeeld bij iPeople. De mensen met een certificering kunnen de methode vervolgens toepassen binnen de onderneming en zo zorgen voor een pragmatische werkwijze waar iedereen baat bij heeft: de onderneming zelf, de werknemers en natuurlijk de klant.

Doelstellingen

Het spreekt in eerste instantie voor zich: de juiste doelstellingen die passen bij het traject dat de onderneming doorgaat.

Toch is dit nog niet zo vanzelfsprekend als je misschien zou denken. Veel ondernemingen werken zonder specifieke doelstellingen. Er is wel een brede toekomstvisie, maar eigenlijk zijn er geen meetbare doelen.

Hierdoor weet je niet goed of je het uiterste uit de onderneming haalt: het enige dat meetbaar is, is bijvoorbeeld de omzet.

Beter is het om doelstellingen voor zowel de korte als lange termijn te maken. Deze moeten ieder meetbaar zijn, zodat je constant een vinger aan de pols kunt houden en kunt bijsturen wanneer de situatie hierom vraagt.

Reacties zijn gesloten.