Faillissement voorkomen

Faillissement voorkomen

Geen enkele onderneming zit te wachten op een faillissement. Toch kan iedereen in deze vervelende situatie terecht komen. Er zijn verschillende manieren om een faillissement uit te stellen en indien mogelijk zelfs te voorkomen. In deze blog zullen de verschillende mogelijkheden om een faillissement te voorkomen uitgelicht worden.

Surséance

Surséance van betaling betekent ook wel uitstel van betalingen. Dit klinkt voor sommige mensen misschien als een uitstel van executie, maar dit is zeker niet altijd het geval. Soms kan surséance uitkomst bieden bij dreiging van een faillissement. Zo kan het zijn dat er op korte termijn grote inkomsten worden verwacht, waarna de schulden wel afbetaald kunnen worden. Tijdens een surséance kunnen de crediteuren hun geld tijdelijk niet terugeisen. Daarnaast kunnen ze ook geen faillissement aanvragen. Tijdens een surseance wordt met een bewindvoerder van de rechtbank samengewerkt in de hoop extra inkomsten te genereren. 

Pre-pack

De naam zegt het eigenlijk al. Het is een soort voorzorgsmaatregel voor een faillissement. Er wordt dan bij een rechtbank een stille bewindvoerder aangewezen op initiatief van de onderneming zelf als deze een faillissement ziet aankomen. Het doel is om de onderneming in het geval van een faillissement zo snel mogelijk te kunnen met een minimaal verlies aan waarde. Vaak wordt deze stille bewindvoerder, die in het geheim werkt, ook als curator benoemd indien de onderneming toch failliet gaat. 

Schuldeisersakkoord

Dit komt steeds vaker voor. Het bedrijf vraagt de schuldeisers akkoord te gaan met betaling van een bepaald percentage van de schuld, bijvoorbeeld de helft. De rest van de schuld wordt dan kwijtgescholden. Dit klinkt heel nadelig voor de schuldeisers, maar het kan uiteindelijk ook in hun voordeel werken. Soms kunnen de schuldeisers beter akkoord gaan met het voorstel dan wachten tot het faillissement wordt uitgesproken. Zo krijgen ze in ieder geval nog een deel van hun geld terug. Er kan ook sprake zijn van een dwangakkoord. Dit is als via de rechter een schuldeisersakkoord wordt aangevraagd, en minimaal de helft van de schuldeisers akkoord gaat. De schuldeisers die niet akkoord gingen moeten dan alsnog verplicht akkoord gaan.

Reacties zijn gesloten.